Effektiva helhetslösningar

Belysning för alla miljöer

Hållbart & miljövänligt

Personlig kundservice

Garanti och retur hantering av Zalvo produkter

Garanti

För godkända garantiärenden gäller följande åtgärder från Mr and Mrs Qviberg AB/ zalvo:
Vid retur av produkter inom 0-3 månader från leveransdatum ersätter Zalvo produkten med en ny produkt som innefattas av en garantitid om 5 år från det nya leveransdatumet. I de fall kunden får en ny produkt skickad till sig innan returen ankommit Zalvo, faktureras kunden fullt pris. När produkten ankommit Zalvo och godkänts som garantiärende krediteras kunden med produkt- och fraktkostnaden till fullo för den nya produkten.
Vid retur av produkter senare än 3 månader från leveransdatum men inom garantitiden får kunden sin produkt reparerad alternativt ersatt av en likvärdig utbytesenhet. Utbytesenheten får en garantitid som motsvarar 5 år garantitid på returnerad produkt.

Samtliga produkter som distribueras av Zalvo lyder under L80.

Armaturer deklareras som L70, L80 eller L90. L-värdet kom- bineras med en förväntad användningstid eller brinntid. L-värdet beskriver hur högt ljusflöde i procent av nyvärdet som kan förväntas när angiven tid uppnåtts

Återköp vid fel i leverans (felexpediering)

Det åvilar Kunden att omgående vid mottagandet av leverans kontrollera att rätt produkt och rätt antal har levererats. Zalvo accepterar återköp av material köpta hos Zalvo upp till 10 dagar från leveransdatum till följd av fel i leverans till följd av felexpediering (fel produkt eller fel antal av produkt). Vid köp av en Zalvo produkt hos annan distributör skall produkten returneras till inköpsstället och ärendet bli behandlat enligt deras rutiner.
Vid återköp på grund av felexpediering gäller att kunden returnerar produkten i oanvänt skick tillsammans med faktura eller följesedel till Zalvo inom 10 dagar från leveransdatum. För godkända återköp på grund av fel i leverans krediteras kundens produkt- och fraktkostnader till 100 %.

Effektiva LED-belysningar från Zalvo

Vi säljer belysningen

Kostnadseffektiva LED-produkter

Vårt sortiment av LED-produkter är noggrant framtagna för att erbjuda det bästa inom energieffektivitet, hållbarhet och design. Från moderna armaturer till anpassade lösningar, erbjuder vi belysning som passar varje projekt, behov och stil.

Vi på Zalvo installerar LED-belysningen

Vi installerar belysningen

Installation av erfarna montörer

Vårt team av erfarna installatörer ser till att era nya armaturer installeras på rätt sätt och fungerar optimalt. Vi hanterar hela processen – från planering och design till den slutliga installationen, och ser till att allt fungerar perfekt och säkert.

Vi på Zalvo underhåller din LED-belysning

Vi underhåller belysningen

Löpande tillsyn för optimal belysning

För att säkerställa att belysningen fortsätter att prestera på topp, innefattar våra tjänster även omfattande underhållstjänster, vilket förlänger livslängden på din investering och säkerställer fortsatt optimal ljuskvalitet och låga kostnader.

Image Alt

Image Alt

Image Alt

Image Alt

Image Alt

Image Alt

Image Alt

Image Alt

Image Alt

Image Alt

Redo för att effektivisera er verksamhet?

Vi besvarar gärna dina frågor oavsett om det gäller en konsultation eller kundsupport. Fyll i kontaktformuläret eller kontakta oss direkt på mejl så hör vi av oss inom 24h.