ICA Kvantum Helsingborg
ICA Kvantum Helsingborg ligger i de södra centrumdelarna av Helsingborg i närheten av den stora hamnen med färjeturer till Danmark. Butiken omsätter 150 miljoner SEK netto och har en total butiksyta på ca 2000 kvadratmeter. Butiken har idag ett tydligt färskvarufokus som målsättning med bla gröna måltidslösningar.
Utmaningen
På Ica Kvantum har man sedan tidigare förstått vikten av att ha ett bra ljus i butiken för att kunna få optimal exponering i resp. avdelning för sina produkter och man ville därför göra en ny översyn om det fanns möjligheter att kunna effektivisera ytterligare utifrån ett energieffektiviserings- och ljussättningsperspektiv.
Lösningen
Zalvo´s lösning byggde på den senaste LED-tekniken som gjorde en energieffektivisering möjlig samt också skapade förutsättningar för optimal exponering för produkter på resp. avdelning i butiken. Zalvo tog också fram en installationsplan som på ett effektivt sätt kunde genomföras utan störningar i den dagliga driften i butiken.
Resultatet
Kunder märker av och ger positiv feedback angående det nya förbättrade ljuset i butiken. En väldigt enkel installationsprocedur som har givit önskade effekter.

Referens

ICA Kvantum Helsingborg Carl Krooksgata 30, 252 25 Helsingborg 042-187070 / Per Svanberg per.svanberg@kvantum.ica.se

”Som en linje i butikens framtida målsättningar är belysningen en väldigt viktig del där vi vill kunna optimera våra exponeringar på färskvaru sidan. Zalvo har verkligen varit lyhörda till våra behov på både kort och långs sikt.”

Exempel på installationer av LED-belysning