Jernbro Industrial Services AB
Jernbro är marknadsledande aktör inom industriellt underhåll på den svenska marknaden. Jernbro hjälper svensk industri och ägare av samhällsinfrastruktur med att producera på ett säkrare, effektivare och mer hållbart sätt. Med den kompetens som Jernbro har så bidrar man till utveckling och effektivisering av sina kunders verksamhet och konkurrenskraft. Jernbro finns idag på ett 30-tal platser och har mer än 1000 anställda i Sverige.
Utmaningen
På en av sina anläggningar i Arendal (Göteborg) så stod Jernbro inför två huvudutmaningar. Den första bestod i att man behövde få ner energikostnaderna i lokalerna. Det fanns även ett övergripande behov av att bättre anpassa lokalerna till Jernbros totala hållbarhetsmål
Lösningen
Zalvo gjorde behovsorienterande kalkyler utifrån ett belysningsperspektiv och tog därefter fram en plan för hur uppfylla Jernbros behov i lokalerna. Zalvo tog även fram en plan för hur man kunde byta ut belysningen utan att på något sätt störa eller hindra produktionen på anläggningen.
Resultatet
• Reducerad energiförbrukning på anläggningen för belysningselementen vilket skapat en lägre kostnadsbild. • Ett bättre ljus i lokalerna vilket lett till en säkrare och mer trivsam arbetsplats för de anställda. • En bättre och säkrare arbetsmiljö. • En anläggning som idag motsvarar de högt ställda hållbarhetskraven som Jernbro har.

Referens

Jernbro AB, Driftgatan 3, 418 79 Göteborg Tel 010-483 12 72 Christer Olsson

”Vi på Jernbro behöver som marknadsledare föregå med gott exempel då vi skall vara bäst på energieffektiviseringar samt en hög kvalitet i det arbete som genomförs i produktionen, lösningen från Zalvo hjälper oss en bra bit på vägen mot detta.”

Exempel på installationer av LED-belysning