Tegelbruket Örebro
Tegelbruket sätter ungdomar i fokus. Med 8000 kvadratmeter aktivitetsyta skapar man en uppsjö av verksamheter inom idrott, kultur och lärande. Tegelbruket fångar dessutom upp aktuella engagemang och intressen, lyssnar in och tar sig an frågor i tiden. På så vis ger man ungdomar chansen att utvecklas, skapa en meningsfull fritid och göra medvetna livsval. Tegelbruket drivs som en ideell förening och är en gemensam satsning mellan huvudmännen KFUM Örebro och Sensus studieförbund med stöd av externa finansiärer. Tegelbrukets verksamheter finansieras idag av huvudmännen, partners och offentliga medel samtidigt som man även arbetar med försäljning av tjänster både i och utanför huset.
Utmaningen
Då Tegelbruket sedan starten arbetat med ett tydligt miljömål, detta kopplat till att man arbetar med ungdomar och på så sätt verkar för en bättre framtid så var det självklart att man också behövde se över sin belysning i lokalerna. En del av lokalerna tex en bollhall krävde också en bättre belysning för de aktiviteterna som pågick där.
Lösningen
Då lokalerna är av väldigt varierande art så tog Zalvo fram en väldigt tydlig plan för hur en optimal lösning skulle kunna se ut. Detta utifrån ett miljötänk samt ett energieffektiviseringsperspe ktiv. Zalvo tog fram en installationsplan som utgick utifrån en stor flexibilitet då man på inget sätt skulle störa de aktiviteter som pågår i byggnaden.
Resultatet
Utövarna av aktiviteterna på Tegelbruket har upplevt ett mycket bättre och mer anpassat ljus i lokalerna. Tegelbruket har nu en belysning för framtiden och som dessutom kommer att innebära kostnadsbesparingar.

Referens

Tegelbruket Lertagsgatan 2 (Markbacken) Örebro 0702-663548, Olle Johansson

”Då vi arbetar med ungdomar så behöver vi ha en belysning som står för en bättre miljö i framtiden” ”Zalvo har som leverantör agerat på ett riktigt professionellt sätt och hittat riktigt konstruktiva lösningar trots den höga komplexiteten i våra lokaler”

Exempel på installationer av LED-belysning