Logent AB
Logent är en ledande aktör inom kontraktslogistik i Norden. De erbjuder skräddarsydda lösningar som garanterar kostnads- och kvalitetsförbättringar åt sina kunder. Logent är oberoende och anpassar sig till kundernas behov. Med över 4000 anställda i fem länder har de etablerat en stark internationell närvaro.
Utmaningen
Mitt på Närkeslätten ligger en av Logents anläggningar, Hallsbergsterminalen, där man idag har ett lager på ca 17 000 m2 som fungerar som en kombiterminal och där man servar ca 40 olika kunder främst inom fordons- och livsmedelsindustrin. Inom denna anläggning arbetar man kontinuerligt med att se över driftskostnaderna och en av de sakerna som man uppmärksammade var att belysningen både inomhus och utomhus hade varit med sedan fastigheten byggdes. Man såg därför över möjligheterna att bl a byta ut belysningen. Den tydliga miljöpolicyn i Logent bidrog också till att man behövde genomföra förändringar av denna detalj i anläggningen. Logent i Hallsberg tog därför kontakt med Zalvo och bad dem att ta fram en lösning.
Lösningen
Zalvo gick noggrant igenom anläggningen med hänsyn till både kostnads- och arbetsmiljöperspektiv. Därefter utarbetade de kalkyler baserade på sin analys. Detta visar på deras noggrannhet och professionella tillvägagångssätt för att lösa problemet på ett effektivt sätt. Dessutom var det ett krav från Logent att bytet av belysningen inte skulle störa det dagliga arbetet, så Zalvo tog sig tid att utveckla en plan för att säkerställa smidigt byte av belysningen utan att produktionen på anläggningen skulle störas eller hindras.
Resultatet
• Kraftigt reducerad energiförbrukning: Genom att byta ut belysningen har energiförbrukningen på anläggningen minskat betydligt. Detta leder till en betydligt lägre kostnadsbild för Logent Hallsbergsterminalen, eftersom energibesparingar kan innebära betydande ekonomiska fördelar. • Minskat driftsarbete: Zalvos belysningslösning har längre driftstid, vilket minskar behovet av att byta och underhålla belysningen regelbundet. Detta minskar driftsarbete och sparar tid och resurser för Logent. • Omedelbar besparing: En finansiell lösning som möjliggör besparingar från första dagen innebär att Logent omedelbart kan dra nytta av de ekonomiska fördelarna med den nya belysningslösningen utan att behöva vänta på avkastning. • Bättre ljusförhållanden: Den nya belysningslösningen har förbättrat ljusförhållandena i lokalerna, vilket kan ha positiva effekter på arbetsmiljön och produktiviteten. • Uppfyller hållbarhetskrav: Belysningslösningen uppfyller de hållbarhetskrav som återfinns i Logent- koncernen.

Referens

Logent AB, Hallsbergsterminalen 20, 694 91 Hallsberg Tel 076-844 95 84 Henrik Edfeldt

”När Zalvo först visade kostnadskalkylen verkade den lovande. Efter installationen så kan man undra varför vi inte gjorde det tidigare.”

Exempel på installationer av LED-belysning