ICA Nära Toppen Sösdala
Sösdala med sina cirka 1700 invånare ligger i södra delen av Hässleholms kommun. Orten ligger i skogrika trakter och är känd för sin vackra natur med tydliga spår efter forna vulkaner. Butiken finns mitt i byn i Sösdala och är ICA Nära Toppen med en omsättning på ca 25 milj. Kr och en butiksyta på ca 400 kvm. ICA Nära Toppen inriktar sig på att kunna erbjuda Sösdala ett brett utbud av varor med inslag av lokalproducerat. Butiken erbjuder också ett antal tjänster till ortens invånare då man bl.a. är post, systembolag- och apoteksombud.
Utmaningen
Butiken hade 380 armaturer som var mer än 40 år gammal vilket medförde höga elkostnader samt att belysningen inte var helt optimerad för butiksytan. Trots jämförelsevis begränsade öppettider (vardag 9-19, lördag 9-15) så innebar den gamla armturen att man ofta hade trasiga lysrör och var tvungen att byta.
Lösningen
Zalvo gjorde individuella kalkyler samt tog fram en plan för hur man skulle kunna optimera belysningen i butiken genom att bl.a. minska antalet armaturer från 380 st till 106 st i butiken. För att säkerställa att ingen onödig tid gick åt för butikspersonalen så genomförde Zalvo installationen i butiken och på det sättet påverkade inte bytet den normala driften på något sätt.
Resultatet
Att man minskar det totala antalet armaturer med mer än 70% ger naturligtvis en stor kostnadsbesparing. Bättre ljus i butiken upplevs både av personal och kunder med LED-tekniken trots den totala minskningen av antalet armaturer. Bättre totalekonomi genom lägre elkostnader samt att man inte behöver som tidigare lägga tid på byten av rör.

Referens

ICA Nära Toppen Sösdala, Storgatan 2 280 10 Hässleholm 0451-60005, Lars-Göran Svensson

”Utvärderade flera alternativ innan jag bestämde mig för Zalvo, tyckte att de gav ett riktigt seriöst och proffsigt intryck” ”Beräknar att nu ej på 15 år behöva att byta ett enda lysrör i butiken samt att jag kommer göra kostnadsbesparingar på detta”

Exempel på installationer av LED-belysning